Nieuwsoverzicht

<strong>Alt:</strong> Kempenzaal<br><strong>Afmeting:</strong> 640x480px | 138,49 KB
18 jul

Onderzoek potentieel Rabo-gebouw voor o.a. vestigen Den Herd

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel met Rabobank De Kempen een principeakkoord bereikt over de koop van het Rabobankgebouw aan de Markt in Bladel. U heeft daar de afgelopen weken misschien al over gelezen of gehoord. Met het principeakkoord over het Rabobankgebouw ontstaat nu de mogelijkheid om te onderzoeken of Den Herd aan de Mert kan worden gerealiseerd. Kan het gebouw worden omgevormd tot een multifunctionele gemeenschapsaccommodatie voor Cultureel Centrum Den Herd, de Seniorenvereniging en andere lokale verenigingen en organisaties? De gemeenteraad neemt hierover dan begin november een definitief besluit. Bij een positief besluit van de gemeenteraad kan dat dus betekenen dat u als gebruiker van Den Herd en/of lid van Seniorenvereniging in de toekomst ook gebruik gaat maken van het Rabobankgebouw, ter vervanging van de huidige Den Herd aan het Emmaplein. Wij informeren u daarom via deze mail/publicatie rechtstreeks over het (besluitvormings-)proces van de komende maanden. In de maanden juli en augustus onderzoeken wij, Senioren vereniging Bladel, Cultureel centrum Den Herd en de gemeente Bladel,  onder leiding van een architect of en op welke manier de functies en activiteiten van Cultureel Centrum Den Herd en de Seniorenvereniging Bladel kunnen worden ondergebracht in het Rabobankgebouw. We doen dat in eerste instantie met het huidige programma van functies en activiteiten als vertrekpunt. Daarnaast wordt onderzocht of er aanvullend daarop nog meer functies, verenigingen en activiteiten uit het dorp in het gebouw kunnen worden ondergebracht. Vervolgens bekijken we hoe de mogelijkheden van Den Herd en de Seniorenvereniging in het Rabobankgebouw zich verhouden tot eventuele andere locaties/gebouwen, al dan niet aan de Markt, maar vanzelfsprekend ook tot de huidige locatie van Den Herd. We kijken daarbij niet alleen naar de kansen en mogelijkheden van een gebouw zelf. We vinden dat een verplaatsing van Den Herd voordelen moet opleveren voor alle huidige en toekomstige gebruikers. Daarom zijn ook de ligging, het parkeren, de veiligheid, de ruimte zelf, de mate waarin verschillende gebruikers elkaar kunnen versterken door samen te (kunnen) werken en de aan- en afvoer van benodigdheden voor gebruikers  belangrijke onderwerpen in de totale afweging van voor- en nadelen. We zijn ons er van bewust dat de voorbereidingsperiode kort is. De mogelijkheid voor de gemeente om het Rabobankgebouw aan te kunnen kopen doet zich echter nú voor. Maar het is noodzakelijk voor alle verenigingen en bezoekers van Cultureel Centrum Den Herd en voor de leden van de Seniorenvereniging dat de gemeenteraad in november nu echt een definitieve keuze maakt uit de verschillende opties. We kunnen vanwege die korte voorbereidingsperiode niet met alle gebruikers van Den Herd intensieve gesprekken voeren over de mogelijkheden in het Rabobankgebouw. We hebben al heel wat informatie over de huidige locatie aan het Emmaplein. Die informatie gebruiken we ook voor het Rabobankgebouw. Als er meer specifieke informatie nodig blijkt, worden daarvoor de verenigingen benaderd. Eind augustus zou er voldoende informatie moeten zijn om een goed advies uit te kunnen brengen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad kiest voor het Rabobankgebouw gaan we vanzelfsprekend met de verschillende verenigingen en organisaties in gesprek over de uitwerking van een gedetailleerder programma van eisen. Bestuur Cultureel Centrum Den Herd, Bestuur Seniorenvereniging Bladel, College van Burgemeester en Wethouders gemeente Bladel.

Rabobank Bladel
28 jun

Principeakkoord aankoop Rabobank gebouw

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel heeft met Rabobank De Kempen een principeakkoord bereikt over de koop van het Rabobankkantoor aan de Markt in Bladel. Het college werkt in de zomer het plan verder uit, zodat de gemeenteraad in het najaar definitief kan besluiten. Bij een positief besluit wordt de gemeente vanaf medio 2020 eigenaar van het Rabobankgebouw. De bedoeling is dat het pand wordt omgevormd tot een multifunctionele gemeenschapsaccommodatie voor lokale verenigingen en organisaties, die onder andere ruimte biedt aan Cultureel Centrum Den Herd. Rabobank huurt op haar beurt een vleugel van het huidige Bladelse gemeentehuis terug. Maatschappelijk en cultureel aanbod in het hart van de samenleving Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad van Bladel de Centrumvisie voor de kern Bladel unaniem vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit raadsbesluit was een onderzoek naar verplaatsing van Cultureel Centrum Den Herd naar de Markt in Bladel. Wethouder Davy Jansen: “We hebben met het Rabobankgebouw nu een unieke kans om aan de Markt van Bladel het maatschappelijke en culturele aanbod voor onze inwoners van jong tot oud centraal aan te bieden, in het hart van onze samenleving. We gaan de komende maanden onze ideeën samen met Den Herd, de Seniorenvereniging Bladel en andere lokale partijen uitwerken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we na de zomervakantie een mooi plan aan de gemeenteraad kunnen voorleggen.” Rabobank blijft in het centrum van Bladel Door veranderende klantbehoeftes nam het bezoek aan bankkantoren de afgelopen jaren sterk af. Bankieren kan online en klanten kunnen steeds meer zelf. “Daar passen we onze organisatie en kantoren op aan,” legt René Coppens, directievoorzitter van Rabobank De Kempen, uit. “Bovendien zorgt een regionale samenwerking tussen de Rabobanken in Oost-Brabant er voor dat we in Bladel minder kantoorruimte nodig hebben. Voor onze klanten vinden we het belangrijk dat we met een kantoor in het centrum van Bladel blijven en een aparte vleugel van het gemeentehuis kunnen huren. We willen moderne dienstverlening namelijk combineren met lokale aanwezigheid. Onze bank blijft zichtbaar en dichtbij voor haar klanten. Daarnaast zijn we erg blij dat ons pand een openbare bestemming krijgt en zelfs een middelpunt in de Bladelse gemeenschap wordt.”