Nieuwbouw

Op deze pagina en diverse tabbladen zullen wij u informeren over de voortgang van het project "Den Herd naar de markt" 

Na fase één, verkenning optie Rabobankgebouw, en fase twee, architectselectie,  heeft de projectgroep in de maand november 2020 met alle gebruikers het programma van eisen (PVE) samengestgeld. Dit PVE diende voor de architect als basis voor het eerste schetsontwerp. 

Dit schetsontwerp is tenslotte uitgewerkt in een technisch ontwerp.

Dit ontwerp is de basis waarop de aannemer, bouwbedrijf Moeskops,  het project zal gaan realiseren.

Voor meer informatie per onderdeel zie de diverse tabbladen.

Hieronder een aantal illustratie-schetsen van Archtitect GroupA. Dit geeft een visuele indruk van hun ontwerpvisie op de nieuwbouw van het gemeenschapscentrum in het voormalige Rabobankgebouw.

Voor meer impressies zie de diverse Blogs.