Algemeen

Algemene Voorwaarden
Cultureel Centrum Den Herd hanteert Algemene Bepalingen voor huurders en bezoekers.

Website

Ondanks de zorg en aandacht tijdens het samenstellen van deze website, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onjuist of onvolledig is. Wij trachten dit te voorkomen, maar kunnen fouten niet uitsluiten. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun volledigheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De van u bij Cultureel Centrum Den Herd bekende persoonsgegevens zullen door Stichting Den Herd niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden. Meer informatie leest u in onze privacyverklaring