Video's

Hieronder een aantal video's met meer informatie over de nieuwbouw van het gemeenschapscentrum aan de markt.

 • Een doorkijkje in een gedeelte van het nieuwe gemeenschapscentrum aan de markt:
  • Wij nemen je graag mee door een gedeelte van het nieuwe gemeenschapscentrum aan de markt. 
  • Nadrukkelijk vermeld dat dit een impressie is van het ruimtelijke ontwerp en dat sommige interieur onderdelen, o.a. de grand lounge, verder zullen worden ontworpen.
 • Tip: wel de ondertiteling op You Tube aanzetten.


Kempenfilm, een van de vaste gebruikers van Den Herd,  maakte een mooie film over de plannen van de nieuwbouw van het gemeenschapscentrum aan de markt.
Video van architect GroupA
over visie gebouwelijke concept nieuwe gemeenschapscentrum.

 • In deze korte film geven Maarten van  Bremen en Lolke Ket van architecten GroupA een toelichting op hun visie van de nieuwe Den Herd aan de markt in Bladel
 • We willen benadrukken dat het filmpje de ontwerpvisie weergeeft van Group A. U zult in het filmpje een aantal functies en oplossingen voorbij horen komen die volgens de architect een bijdrage zouden kunnen leveren aan de beoogde nieuwe Den Herd maar die zeker geen gegeven zijn. Zo wordt onder andere gesproken over een vlakke theaterzaal, de bibliotheekfunctie en sociale horeca (bv brownies en downies). Het zijn ideeën waarmee de architect wil illustreren (en niet meer dan dat) wat voor visie hij heeft op een (ver)nieuwe(nde) functionaliteit van een ‘Huis’ Den Herd aan de Markt. De architect benadrukt dat ook in zijn presentatie. Wij hebben gemeend u deze visie, dus inclusief opties die wellicht niet terugkomen in het definitieve ontwerp, niet te onthouden omdat het een goed beeld geeft over ook onze wens om aan het nieuwe gemeenschapscentrum op een locatie in het hart van de Bladelse samenleving echt een nieuwe functionaliteit te geven. Het is immers ook de reden waarom we juist deze architect hebben gekozen. 

 • Corporate video van Den Herd 
  Ook bij Den Herd staat de tijd niet stil. Het stichtingsbestuur van Den Herd is daarom in 2019 begonnen met het vormen van een visie. Deze visie moest uiteraard aansluiten bij de centrumvisie van Bladel. De centrumvisie staat voor onderlinge samenwerking tussen alle in het centrum Bladel aanwezige organisaties, zowel publiek als privaat. De visie van Stichting Den Herd is zorgdragen voor verbinding. Verbinding binnen ons gemeenschapscentrum en daarbuiten. Verbinding met gebruikers vanons gemeenschapscentrum als met omliggende organisaties. Verbinding om Bladel meer leefbaar te maken, zorgen voor meer sociale cohesie in de gemeenschap.

  Bij het maken van deze corporate video is al gewerkt vanuit die visie. Alle acteurs zijn leden van toneelvereniging 'het Volksvermaeck' en Harmonie L' Union. Een prachtig voorbeeld hoe samenwerking voor verbinding zorgt en welk een positieve invloed dit heeft op de deelnemers en het resultaat.