Visie en ambitie

Al jaren wordt gesproken over de verplaatsing van Cultureel Centrum Den Herd naar de Markt. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Ook Stichting Den Herd heeft hierop ingespeeld door de visie aan te passen.

Verbinding

We zien het gemeenschapscentrum namelijk als een verbindende factor in onze samenleving. Mensen willen samenkomen, elkaar ontmoeten,  samen ontspannen, samen werken of recreëren en ook ideeën komen samen en zorgen voor méér verbinding in de samenleving. We zien het neiuwe gemeenschapscentrum als een centrale plek, een middelpunt, een huiskamer, een plek waarin de bezoeker zich thuis voelt.

Primaire taak en meer…

De corebusiness van stichting Den Herd blijft het aanbieden en verhuren van ruimtes máár het  is méér dan de verhuur van zalen en ruimtes; we willen dat het een plek wordt waar activiteiten georganiseerd worden, die anderen gelegenheid geeft iets te betekenen voor de medemens maar die zelf ook actief deelneemt aan de verlevendiging van de maatschappij. ‘Iedereen doet mee’ is de boodschap. Samenwerken met andere -nieuwe- partijen is wenselijk en noodzakelijk. Wij willen dat het een gemeenschaps-thuis wordt!

Gebouw

Een goed gebouw is een vereiste voor een uitbreiding van activiteiten.  Stichting Den Herd zet zich dan ook met passie in voor de realisatie van een nieuw gemeenschapscentrum. Het pand van de Rabobank voldoet – na de noodzakelijke aanpassingen - aan de wensen van de nieuwe gebruiker. Het streven is om een plek te creëren die de komende 30 jaar functioneel en uitnodigend is en verbinding faciliteert. Daar zijn voorwaarden aan verbonden de intentie is er om daar met gemeente en overige gebruikers van het nieuwe pand uit te komen.

Onze visie en missie kort en bondig samengevat:

waar-willen-wij-naar-toe?
waar-willen-wij-naar-toe?
visie
visie
missie
missie