Planning

De planning voor de eerst volgende activiteiten:

 • Woensdag 11 november: (programma van eisen) zullen wij de relevante informatie en een vragenlijst per e-mail naar onze  gebruikers sturen.
  • Vragenlijst moeten uiterlijk vrijdag 20  november 2020 geretourneerd zijn.
 • Zaterdag 28 november  is er, mits toegestaan, een mogelijkheid tot  fysiek overleg met architect en projectgroep om input van gebruikers voor PVE toe te lichten.
 • Week 48 > van 23 november tot en met 29 november 2020:
  • Het verwerken van de vragenlijsten en de interviews tot een programma van wensen.
 • Week 49, 50 en 51  > van 30 november tot en met 20 december 2020:    
  • Het functionele, bouwkundige en technische programma van wensen integreren en verwerken tot een schetsontwerp. 
  • Op 18 december moet het schetsontwerp gereed zijn.
 • Week 2-2021          > van 11 januari tot en met 17 januari 2021:
  • Terugkoppelen en bespreken van het schetsontwerp met u als gebruikers.

Hierna start de fase van het voorlopige ontwerp waarover we u zowel voor wat betreft de planning als uw inbreng uiterlijk in week 2-2021 verder zullen informeren.