2. Een nieuw gebruik, beleving en betekenis

Met de verbouwing van de Rabobank krijgen de activiteiten die nu plaatsvinden in Den Herd een nieuwe plek. Maar er zal veel meer gaan gebeuren. Anderhalf jaar geleden slingerde het bestuur van Den Herd en de gemeente Bladel een open en moedige briefing de wereld in. De opdracht was simpel: ontwikkel een visie op het transformeren van het Rabobank gebouw naar het nieuwe gemeenschapshuis van Bladel. Natuurlijk, het oude pand van de Rabobank aan de markt zal meer ruimte gaan bieden – dat is altijd handig. Maar er was ook het besef dat de nieuwe plek van het gemeenschapshuis, centraal aan de Markt in Bladel, wel eens van grote invloed zou kunnen zijn op het gebruik en de betekenis van het gemeenschapshuis, het was meer dan de verhuizing van den Herd naar de Markt. Tevens had het bestuur de visie om niet alleen naar het verleden te kijken maar ook naar de toekomst; de jeugd zou immers veel langer baat hebben bij het nieuwe gebouw. De vraag was alleen: hoe dan?

In de vorige blogpost van architect Maarten van Bremen is uitvoerig ingegaan op de beweegredenen achter het nieuwe ontwerp. Daarbij staat het multifunctionele gebruik van het gebouw centraal. Maar ook nadrukkelijk de openbare functie welke niet of nauwelijks aanwezig is in het oude Den Herd.

Workshops

Maar hoe kom je dan tot een eisen programma ten aanzien van het gebruik en de organisatie? En als het nieuwe gemeenschapshuis dan gebouwd is voor de toekomst en voor iedereen, waarom dan niet mét een brede afvaardiging uit Bladel kijken naar die toekomst en een beeld vormen van wat we dan met z’n allen zouden willen? Dat is precies wat de afgelopen maanden gedaan is door Fabrique in nauwe samenwerking met het bestuur van Den Herd. In een 2-tal uitgebreide workshops met een brede afvaardiging uit Bladel is gewerkt aan een positionering van het gemeenschapshuis. Daarbij zijn een aantal interessante aspecten en inzichten boven komen drijven.

workshop
workshop

Inzichten

Om te beginnen is het verstandig om al het goede van het Den Herd aan het Emmaplein te behouden. In het proces om een toekomstbeeld te ontwikkelen zijn de huidige gebruikers nadrukkelijk betrokken. In een steeds veranderende wereld willen we een mooie balans bewaren tussen slim anticiperen op de toekomst en tegelijkertijd dicht bij de Kempische roots blijven.

Aan de basis van Den Herd staan haar waarden: openheid, samen en respect voor iedereen. Deze zijn een afspiegeling van waar Bladel als gemeenschap voor staat. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op het nieuwe centraal gelegen gemeenschapshuis. Ze stonden expliciet aan de basis van de briefing voor het nieuwe gebouw en komen daar op een prachtige manier tot uiting. Het nieuwe gemeenschapshuis is gastvrij en verbindend. Voor de inwoners van Bladel, voor verenigingen, bezoekers en vrijwilligers. Voor ondernemend Bladel, voor toeristen, maar vooral: voor alle generaties en gezindten.

Een nieuwe context vraagt om een nieuwe manier van werken. Het nieuwe gemeenschapshuis wil ook een jonger en breder publiek bereiken. Dat vraagt om een meer naar buiten gerichte houding. Het nieuwe gebouw aan de markt zal dan ook meer dan voorheen verrassend, uitdagend en vernieuwend zijn. Met altijd de Bladelse trots hoog in het vaandel. Het zal faciliterend blijven maar ook meer dan voorheen actief gaan programmeren, bij voorkeur in samenwerking met de doelgroepen. De organisatie en het gebouw stralen creativiteit uit. De nieuwe ruimte zorgt door haar mogelijkheden en activiteiten voor positieve opwinding in de gemeenschap en draagt bij aan de leefbaarheid van Bladel.

Het nieuwe gebouw geeft ruimte. Ruimte voor verenigingen maar ook voor het bedrijfsleven. Ruimte voor debat en ontwikkeling, ruimte voor creativiteit en innovatie, ruimte voor individuen maar ook het collectief. Ruimte voor entertainment en nieuwe initiatieven. Het geeft ruimte aan generaties.

Dit vraagt niet alleen om een fysieke transitie maar ook om meer verandering. Het vraagt om een nieuwe organisatie, om een nieuwe manier van communiceren - om andere doelgroepen te bereiken en nieuwe activiteiten en mogelijkheden kenbaar te maken. Een nieuwe visuele identiteit en wellicht een nieuw naam. Hierbij wordt altijd het goede behouden en het nieuwe omarmd. In samenwerking met lokale communicatie- en marketingbureaus gaan we hiermee aan de slag.

Natuurlijk dit is nog behoorlijk abstract maar we zullen jullie de komende tijd op de hoogte houden.

workshop
workshop
workshop
workshop
workshop
workshop
workshop
workshop