• <Rabobankgebouw
  • Den Herd Emmaplein

Do 31 oktober 2019

Al jaren wordt gesproken over de verplaatsing van Cultureel Centrum Den Herd naar de Markt. Wij, het stichtingsbestuur van Den Herd, doen daar graag ons zegje over en doen we door het te koppelen aan onze visie en ambitie voor de toekomst.

Verbinding

We zien Den Herd namelijk als een verbindende factor in onze samenleving. Mensen moeten samenkomen, elkaar ontmoeten, samen gaan werken of recreëren maar ook ideeën komen samen en zorgen voor méér verbinding in de samenleving. We zien Den Herd als een centrale plek, een middelpunt, een huiskamer, een plek waarin de bezoeker zich thuis voelt.

Primaire taak en meer…..

De corebusiness van Den Herd blijft het aanbieden en verhuren van ruimtes máár Den Herd is méér dan de verhuur van zalen en ruimtes; we willen dat het een plek wordt waar activiteiten georganiseerd worden, die anderen gelegenheid geeft iets te betekenen voor de medemens maar die zelf ook actief deelneemt aan de verlevendiging van de maatschappij. ‘Iedereen doet mee’ is de boodschap. Samenwerken met andere – nieuwe – partijen is wenselijk en noodzakelijk. Wij willen dat het een gemeenschaps-thuis wordt!

Gebouw

Een goed gebouw is een vereiste voor een uitbreiding van activiteiten, het bestuur zet zich dan ook met passie in voor de realisatie van een nieuw Den Herd. Het pand van de Rabobank voldoet – na de noodzakelijke aanpassingen - aan de wensen van de nieuwe gebruiker. Het streven is om een plek te creëren die de komende 30 jaar functioneel en uitnodigend is en verbinding faciliteert. Daar zijn wat het bestuur betreft voorwaarden aan verbonden maar de intentie is er om daar met gemeente en overige gebruikers van het nieuwe pand uit te komen.

Centrum van Bladel

Natuurlijk wíllen we graag naar het centrum van Bladel. De kans die er nu ligt, geeft nieuwe mogelijkheden, kan invulling geven aan de ambitie van Bladel Centrum én aan de ambitie van Den Herd. Daarom moet ontzettend goed gekeken worden naar de mogelijkheden van de aanpassingen én de parkeermogelijkheden.

Met in het achterhoofd altijd de verbinding van de samenleving als uitgangspunt, is het mogelijk om op de Markt een prachtige nieuw sociaal-maatschappelijk centrum neer te zetten.