• <strong>Alt:</strong> Hoofdingang Den Herd<br><strong>Afmeting:</strong> 1920x1080px | 440,52 KB
  • <strong>Alt:</strong> Rabobank Bladel<br><strong>Afmeting:</strong> 1999x1170px | 4,06 MB

Vr 27 december 2019

Krediet voor aankoop van het Rabobankgebouw aan de Markt in Bladel beschikbaar gesteld, hierdoor kan de ambitie voor verplaatsing van Den Herd naar de Markt worden gerealiseerd.

Op 7 november jongstleden heeft de gemeenteraad van Bladel besloten om aan het college van burgemeester en wethouders het krediet voor aankoop van het Rabobankgebouw aan de Markt in Bladel beschikbaar te stellen. Met verwerving van het Rabobankgebouw kan de ambitie voor verplaatsing van Den Herd naar de Markt worden gerealiseerd.

Wij, Den Herd en de gemeente, hebben eind 2017/begin 2018 met u/uw vereniging als gebruiker van Den Herd overlegd over een programma van eisen voor een (ver)nieuw(d)e Den Herd op de huidige locatie. Met het besluit van de gemeenraad op 7 november is die inventarisatie van toen nog maar beperkt bruikbaar. Nu het Rabobankgebouw is aangemerkt als nieuwe locatie voor Den Herd moeten we opnieuw aan de hand van een vlekken-/schetsplan samen met u bekijken hoe we een zo optimaal mogelijke gemeenschapsaccommodatie voor alle gebruikers in het Rabobankgebouw kunnen realiseren. Uiteraard nemen we hierin de uitkomsten van de onlangs gehouden gesprekken met gebruikers en bestuur Den Herd mee. Het bestuur van stichting Den Herd stelt samen met de gemeente een projectteam op. Naast deze projectgroep wordt een gebruikersraad gevormd. In de gebruikersraad bespreekt het bestuur met de gebruikers van Den Herd de stand van zaken en wensen om tot een onderbouwd programma van eisen voor de nieuwe Den Herd te komen. Uiteraard is ook de gemeente hierbij betrokken.

De gemeente gaat voor de verbouwing van de Rabobank een architect aanstellen. Het bestuur van Den Herd zal hierbij nauw betrokken worden. Omdat de gemeente gehouden is aan een zorgvuldige selectie- en (Europese) aanbestedingsprocedure voor de architect gaat dat enkele maanden in beslag nemen. We hopen nog voor de zomervakantie van 2020 met u/uw vereniging en de dan geselecteerde architect aan de hand van een eerste vlekken-/schetsplan uw programma van wensen voor de nieuwe Den Herd te kunnen bespreken. Met de gegevens die de architect vervolgens ophaalt gaat hij één of meerdere schetsontwerpen maken. De gemeenteraad zal dan waarschijnlijk na de zomer een besluit nemen over het daadwerkelijk te realiseren ontwerp. Dit ontwerp moet uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp en een bestek waarmee een aannemer kan worden geselecteerd. Ook hierbij wordt de projectgroep nauw betrokken. We verwachten deze voorbereidingsprocedure voor het einde van 2020/begin 2021 te hebben afgerond waarna in de loop van 2021 kan worden begonnen met de (ver)bouw van het Rabobankgebouw.

Wij (gemeente en bestuur Den Herd) zullen u als huidige en toekomstige gebruiker van Den Herd tijdens de voorbereidings- en bouwperiode regelmatig bevragen. We zullen u tijdens het hele traject vanzelfsprekend ook op de hoogte houden van de voortgang van het project. Dat gaan we doen via een speciale projectnieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van CC Den Herd                     Namens de gemeente Bladel

René Heijmans                                                          Davy Jansen

Voorzitter                                                                   Wethouder