• den herd

Ma 16 november 2020

We hebben aan de architect Maarten van Bremen gevraagd om zijn ontwerpvisie op film te zetten en zich daarbij te concentreren op de voor u als gebruiker van Den Herd belangrijke onderdelen.

We willen benadrukken dat het filmpje de ontwerpvisie weergeeft van GROUP A. U zult in het filmpje een aantal functies en oplossingen voorbij horen komen die volgens de architect een bijdrage zouden kunnen leveren aan de beoogde nieuwe Den Herd maar die zeker geen gegeven zijn. Zo wordt onder andere gesproken over een vlakke theaterzaal, de bibliotheekfunctie en sociale horeca (bv brownies en downies). Het zijn ideeën waarmee de architect wil illustreren (en niet meer dan dat) wat voor visie hij heeft op een (ver)nieuwe(nde) functionaliteit van een ‘Huis’ Den Herd aan de Markt. De architect benadrukt dat ook in zijn presentatie. Wij hebben gemeend u deze visie, dus inclusief opties die wellicht niet terugkomen in het definitieve ontwerp, niet te onthouden omdat het een goed beeld geeft over ook onze wens om aan Den Herd op een locatie in het hart van de Bladelse samenleving echt een nieuwe functionaliteit te geven. Het is immers ook de reden waarom we juist deze architect hebben gekozen.