3. Akoestiek in de grote zaal

Ik ben voor het nieuwe gemeenschapshuis verantwoordelijk voor de akoestiek. Dit omvat alle akoestischeaspecten binnen de nieuwe en bestaande delen van het gebouw. Het betreft onder meer de geluidproducerende activiteiten binnen het gebouw, zoals geluid van installaties, galm in ruimten en geluid tussen verschillende functies binnen het gebouw. Een belangrijk onderdeel binnen dit kader is ook de geluiduitstraling naar buiten naar de omgeving.
Wat we met ons nieuwe gebouw niet willen is dat geluidoverlast naar de omgeving optreedt .

Akoestische uitdagingen

Het nieuwe gemeenschapshuis heeft op mijn vakgebied een aantal akoestische uitdagingen. De nieuw te bouwen theaterzaal bijvoorbeeld. Maar ook de diverse bestaande ruimten binnen het gebouw in relatie tot de grote verscheidenheid aan activiteiten en gebruikers. Voor alle deze ruimten zijn in goed overleg met de gebruikers de geluidproducerende activiteiten besproken en afgestemd. Van daaruit heb ik bouwkundige geluidmaatregelen voorgesteld. Mijn voorgestelde maatregelen dienen natuurlijk te passen binnen het open karakter van het gebouw maar ook te voldoen aan de wensen van de gebruikers, architect en opdrachtgever en niet te vergeten de wettelijke regels.
Deze wettelijke regels zijn belangrijk omdat in de directe omgeving bestaande woningen
en appartementen aanwezig zijn. .

Alfons Hartman, projectleider akoestiek en bouwfysica bij ABT BV
Alfons Hartman, projectleider akoestiek en bouwfysica bij ABT BV

Doos-in-doosconstructie

Een interessante uitdaging betreft de nieuw te realiseren zaal. In deze zaal zullen allerlei
verschillende activiteiten gaan plaatsvinden, van tentoonstellingen en vergaderingen tot
toneel, koorzangen live muziek. Ten aanzien van geluid en dan met name muziekgeluid
moeten we voldoen aan de strenge wettelijke regels.
De oplossing voor de nieuwe zaal is een zogenaamde doos-in-doosconstructie.
De buitendoos, gevels en dak, bestaat uit zwaar betonnen constructies met aan de buitenkant de thermische schil. Binnen deze zware betonnen doos plaatsen we een
binnendoos die volledig los staat van de buitendoos. Deze binnendoosconstructie is
lichter uitgevoerd, maar is nog steeds zwaar genoeg om geluid van de diverse activiteiten
in de zaal van binnen naar buiten goed te dempen.

Grote zaal, zicht zij-balkon
Grote zaal, zicht zij-balkon

Oplossingen voor ramen en deuren

Vanuit het open karakter van het gebouw heeft de nieuwe zaal heeft ook een tweetal markante transparante delen in de gevels. Er is een langgerekt raam en een gebogen raam. Deze transparante delen worden gebruikt als etalage naar de omgeving. Vanuit mijn expertise en in nauw overleg met de architecten van GROUP A hebben wij voor deze delen oplossingen bedacht die zowel vanuit architectonisch, geluidswerend als akoestisch oogpunt voldoen aan alle voorwaarden en geldende eisen en ook maakbaar zijn. Het gebogen raam wordt uitgevoerd als een dubbelraamconstructie, waarbij 1 deel van het raam wordt aangebracht in de buitendoos en 1 deel van het raam in de binnendoos.
De zaal heeft natuurlijk ook deuren. Het betreffen met name vluchtdeuren die grenzen aan de buitenzijde van de zaal, deze gaan we uitvoeren als een sluis. Ook zijn deuren aanwezig voor laden en lossen van bijvoorbeeld toneelattributen en instrumenten. Deze deuren worden uitgevoerd als enkele zware stalen deuren die speciaal voor dit soort  ruimten, zoals onze nieuwe zaal, gemaakt zijn.

podium
podium
Grote zaal,  van Dissellaan
Grote zaal, van Dissellaan

Simulatiemodel

Omdat de zaal nog niet is gerealiseerd heb ik een uitgebreid akoestisch simulatiemodel gemaakt. Hiermee kunnen we  beoordelen of er wordt voldaan aan de geldende wettelijke eisen. Naast de nieuwe zaal omvat dit simulatiemodel ook alle andere ruimten waar geluidproducerende activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals het Auditorium, Grand Lounge en de markante Panoramazaal. Ook de bestaande en nieuwe installaties zijn in het model ingevoerd.  Het gebouw bestaat nu nog op papier, maar ook in de verdere uitwerking en realisatie wordt de nodige aandacht besteed aan een goede, gedegen detaillering en uitvoering van de door ons ingebrachte geluidmaatregelen.

Met al deze maatregelen zorgen we dat alle gebruikers van het nieuwe gemeenschapshuis hun (geluidsproducerende) activiteiten naast elkaar kunnen ontplooien zonder overlast voor de omgeving van het gemeenschapshuis aan de Mèrt.

Simulatiemodel ABT
Simulatiemodel ABT
Simulatiemodel ABT
Simulatiemodel ABT