• Voorzijde Den Herd aan de markt
  • Vogelview marktijde

Vr 12 maart 2021

Onlangs heeft architect Maarten van Bremen van architectenbureau GROUP A het voorlopig ontwerp gepresenteerd van een nieuw gemeenschapshuis aan de Markt in Bladel. Dit voorlopig ontwerp is tot stand gekomen na intensief overleg met Den Herd, de gemeente en de toekomstige gebruikers van het gemeenschapshuis aan de Markt.

Het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van Den Herd zijn zeer tevreden over het voorlopig ontwerp omdat GROUP A er in is geslaagd om niet alleen alle gewenste functies een plek te geven in de voormalige Rabobank maar het gebouw ook zeer ‘uitnodigend’ te maken. Dit was een uitdrukkelijke voorwaarde van zowel Den Herd als de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders denkt dat met dit ontwerp ook een belangrijke stap gezet wordt in de beoogde kwaliteitsimpuls voor het centrum van Bladel, zoals is vastgesteld in de Centrumvisie in 2018. In juli van dit jaar besluit de gemeenteraad, op voorstel van het college, of voor realisatie van het gemeenschapshuis aan de Markt ook de benodigde gelden beschikbaar worden gesteld.

Het voorlopig ontwerp wordt medio april besproken met de omwonenden en bedrijven in de directe omgeving van het nieuwe gemeenschapshuis. Met de beoogde gebruikers wordt het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarna het kan worden aanbesteed.

Het bestuur van Den Herd en het college hopen alle voorbereidingen, inclusief de planprocedure en inspraak, rond de zomer te hebben afgerond waarna de aannemerselectie kan worden opgestart. In de eerste helft van 2022 kan dan worden gestart met de (ver)bouw die naar verwachting één jaar gaat duren.