• Een baken aan de markt, voorgevel

Za 28 mei 2022

Op 10 mei jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel besloten om aan Moeskops’ Bouwbedrijf uit Bergeijk opdracht te gaan geven om samen met het Projectteam Den Herd-gemeente en het ontwerpteam (GROUPA architecten en Abt Ingenieursbureau), het ontwerp voor een Gemeenschapshuis aan de Markt van december 2021 zonder wezenlijke wijzigingen te optimaliseren. In het ontwerp van december 2021 zijn immers alle functionaliteiten voor de toekomstige gebruikers van het Gemeenschapshuis aan de Markt gegarandeerd.

Dit proces met Moeskops’ Bouwbedrijf eindigt in het najaar van 2022 en pas als (dan) in gezamenlijkheid is vastgesteld dat het ontwerp zonder wezenlijke wijzigingen kan worden gerealiseerd volgt definitieve gunning aan Moeskops’ Bouwbedrijf voor realisatie van het Gemeenschapshuis aan de Markt.

Deze extra stap in het aanbestedingsproces is in de huidige (bouw)grondstoffenmarkt noodzakelijk. Het kost wel extra tijd (6 maanden) waardoor de opleverdatum verschuift naar 1 juli 2024 maar dat heeft als voordeel dat het ontwerp samen met een aannemer grondig wordt beoordeeld en voorbereid in afwachting van definitieve gunning voor de realisatie van het Gemeenschapshuis aan de Markt.

Via de gebruikelijke communicatiekanalen zullen wij u op de hoogte houden van dit proces.

Bestuur gemeenschapshuis Den Herd