• <strong>Alt:</strong> Kempenzaal<br><strong>Afmeting:</strong> 640x480px | 138,49 KB
  • <strong>Alt:</strong> Rabobank Bladel<br><strong>Afmeting:</strong> 4026x2356px | 7,14 MB
  • <strong>Alt:</strong> Hoofdingang Den Herd 2<br><strong>Afmeting:</strong> 813x1125px | 1,3 MB

Do 18 juli 2019

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel met Rabobank De Kempen een principeakkoord bereikt over de koop van het Rabobankgebouw aan de Markt in Bladel.

U heeft daar de afgelopen weken misschien al over gelezen of gehoord.

Met het principeakkoord over het Rabobankgebouw ontstaat nu de mogelijkheid om te onderzoeken of Den Herd aan de Mert kan worden gerealiseerd. Kan het gebouw worden omgevormd tot een multifunctionele gemeenschapsaccommodatie voor Cultureel Centrum Den Herd, de Seniorenvereniging en andere lokale verenigingen en organisaties? De gemeenteraad neemt hierover dan begin november een definitief besluit.

Bij een positief besluit van de gemeenteraad kan dat dus betekenen dat u als gebruiker van Den Herd en/of lid van Seniorenvereniging in de toekomst ook gebruik gaat maken van het Rabobankgebouw, ter vervanging van de huidige Den Herd aan het Emmaplein.

Wij informeren u daarom via deze mail/publicatie rechtstreeks over het (besluitvormings-)proces van de komende maanden.

In de maanden juli en augustus onderzoeken wij, Senioren vereniging Bladel, Cultureel centrum Den Herd en de gemeente Bladel,  onder leiding van een architect of en op welke manier de functies en activiteiten van Cultureel Centrum Den Herd en de Seniorenvereniging Bladel kunnen worden ondergebracht in het Rabobankgebouw. We doen dat in eerste instantie met het huidige programma van functies en activiteiten als vertrekpunt. Daarnaast wordt onderzocht of er aanvullend daarop nog meer functies, verenigingen en activiteiten uit het dorp in het gebouw kunnen worden ondergebracht.

Vervolgens bekijken we hoe de mogelijkheden van Den Herd en de Seniorenvereniging in het Rabobankgebouw zich verhouden tot eventuele andere locaties/gebouwen, al dan niet aan de Markt, maar vanzelfsprekend ook tot de huidige locatie van Den Herd.

We kijken daarbij niet alleen naar de kansen en mogelijkheden van een gebouw zelf. We vinden dat een verplaatsing van Den Herd voordelen moet opleveren voor alle huidige en toekomstige gebruikers. Daarom zijn ook de ligging, het parkeren, de veiligheid, de ruimte zelf, de mate waarin verschillende gebruikers elkaar kunnen versterken door samen te (kunnen) werken en de aan- en afvoer van benodigdheden voor gebruikers  belangrijke onderwerpen in de totale afweging van voor- en nadelen.

We zijn ons er van bewust dat de voorbereidingsperiode kort is. De mogelijkheid voor de gemeente om het Rabobankgebouw aan te kunnen kopen doet zich echter nĂș voor. Maar het is noodzakelijk voor alle verenigingen en bezoekers van Cultureel Centrum Den Herd en voor de leden van de Seniorenvereniging dat de gemeenteraad in november nu echt een definitieve keuze maakt uit de verschillende opties.

We kunnen vanwege die korte voorbereidingsperiode niet met alle gebruikers van Den Herd intensieve gesprekken voeren over de mogelijkheden in het Rabobankgebouw. We hebben al heel wat informatie over de huidige locatie aan het Emmaplein. Die informatie gebruiken we ook voor het Rabobankgebouw. Als er meer specifieke informatie nodig blijkt, worden daarvoor de verenigingen benaderd. Eind augustus zou er voldoende informatie moeten zijn om een goed advies uit te kunnen brengen aan de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad kiest voor het Rabobankgebouw gaan we vanzelfsprekend met de verschillende verenigingen en organisaties in gesprek over de uitwerking van een gedetailleerder programma van eisen.

Bestuur Cultureel Centrum Den Herd,

Bestuur Seniorenvereniging Bladel,

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Bladel.