• theater

Za 27 juni 2020

Piet van Guluck is per 18 juni het bestuur komen versterken. Hij wordt verantwoordelijk voor de culturele activiteiten van Den Herd en zal vanuit het bestuur zijn aandacht en medewerking geven aan het culturele programma en alle zaken die daarmee samenhangen.

Piet van Guluck wordt hiermee de opvolger van Toon van Overdijk, die heeft aangegeven zich volledig te willen concentreren op zijn functie als lid van de theatercommissie. Piet heeft een brede verenigingservaring en daarnaast een jarenlange interesse in het bezoeken maar ook mede organiseren van culturele activiteiten van allerlei aard. Piet zal vanuit het bestuur zijn aandacht en medewerking geven aan het culturele programma en alle zaken die daarmee samenhangen. Het bestuur is blij dat deze taken een goede invulling hebben gekregen.  

In januari is Thieu Jansen toegetreden tot het bestuur. Thieu heeft de plaats ingenomen van Jan Buijtels die 8 jaar in het bestuur heeft gezeten als verantwoordelijke voor de gebouw technische aspecten van Den Herd.  Thieu was in het verleden aannemer in de bouw en momenteel makelaar en taxateur. Ruim voldoende ervaring dus om deze taak goed te kunnen verrichten.  

Momenteel zijn we nog op zoek naar een bestuurslid Relaties om de toekomstvisie van Den Herd, waarin “verbinden” centraal staat, mede te realiseren.  In samenwerking met de operationeel manager (Roel Vugts) is het de bedoeling dat dit bestuurslid nieuwe kansen tot verbinding met de (toekomstige) gebruikers bespreekt en stimuleert. Mocht je eventueel interesse hebben om samen met ons hieraan te werken neem dan gerust contact op met onze voorzitter René Heijmans (rene.heijmans@denherd.nl) en dan kunnen wij samen de mogelijkheden bespreken.