Nieuwsbrief december 2021

Inmiddels zit 2021 er al weer op. We kijken met weemoed terug op afgelopen jaar. Voorstellingen werden geannuleerd, maatregelen werden versoepeld en later weer versterkt. Bezoek aan Den Herd werd mogelijk en aan het einde van het jaar kwam alles weer in lock down.  Al met al geen hosanna maar toch zagen we op momenten dat er bezoek aan Den Herd mogelijk was blije gezichten bij personeel en vrijwilligers!

Graag hadden we een medewerkers-, vrijwilligers- en gebruikersbijeenkomst gehouden eind 2021. Omdat deze niet door kunnen gaan, brengen we deze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren we over voortgang project m.b.t. het nieuwe gemeenschapshuis.

Het stichtingsbestuur gemeenschapshuis Den Herd wenst u allen en uw dierbaren een gelukkig, gezond en prettig 2022.

René Heijmans, Ruud Verheijen, Leo van Overbeek,
Thieu Jansen, Piet van Guluck, Thijs Vrijsen

Besluit gemeenteraad Bladel

Op 8 juli jongstleden heeft de gemeenteraad besloten om voor de kern Bladel een nieuw gemeenschapshuis aan de Markt in het voormalige Rabobankgebouw te realiseren. Dit definitieve besluit tot realisatie van een gemeenschapshuis aan de Markt zal op 10 februari 2022 worden gevolgd door een besluit van de gemeenteraad over het exacte bedrag voor de totale investering. Hierin zal de gemeenteraad ook de recente prijsontwikkelingen in de bouw betrekken. Na vaststelling van dit definitieve krediet kan er opdracht worden gegeven aan een aannemer. Dit wordt eind maart/begin april verwacht.

Projectvoortgang

Planning
De planning zoals in de aanbesteding van de architect opgenomen, verloopt nog conform deze eerste opzet. Op dit moment zijn het definitieve ontwerp en het technisch ontwerp gereed. De aannemers voor de aanbesteding zijn geselecteerd en de zogenaamde uitvraag is verzonden. Dat betekent dat de geselecteerde aannemers nu een opzet uitwerken met daarin een planning en kostenparagraaf. Hieruit wordt medio maart april de definitieve aannemer gekozen. De gunning hiertoe vindt plaats in april 2022.

Daarna kan de bouw starten. De voorgenomen planning is dat de bouw gereed is in de zomer van 2023 en dat we ervan uitgaan dat we in september 2023 verhuizen naar de Markt!

Interieur
In januari 2022 starten we met het ontwerp voor het interieur. Om een juiste inrichting te krijgen is de (multi-)functionaliteit van elke ruimte van groot belang. We gaan hier veel aandacht aan besteden. Uiteraard gaat dit bij primaat gebruik in overleg met de gebruikers. Medio zomer/herfst 2022 is het interieurontwerp definitief.

Road to 2023

De transitie naar het nieuwe gemeenschapshuis is inmiddels in volle gang.
Met elkaar verkennen we de weg naar de verhuizing.
Wat komen we onderweg tegen, hoe zorgen we dat de visie
 ‘samen verbinden’
geborgd wordt, wat betekent dit voor personeel, vrijwilligers, hoe organiseren we straks zodanig dat iedereen zich ‘eigen’ voelt in het nieuwe gemeenschapshuis. Hierna volgt een kleine samenvatting waar we op dit moment en de komende tijd met elkaar hard aan werken.

Road to 2023
Road to 2023

Road to 2023; Organisatie

Met het bestuur spreken we verkennend over de organisatie Den Herd.

De basisvraag hierbij is: “Wat is de beste organisatiestructuur voor de lange termijn voor het nieuwe gemeenschapshuis aan de Markt?”

Het jaar 2022 en 23 staan in het teken van het uitwerken van de uitkomsten van de workshops die geweest zijn en die nog komen. Uitwerken in een nieuwe basisstructuur, een huisstijl die past bij de huidige en toekomstige tijd, opzetten van marketing en communicatie.

Het voornemen is om dit in nauwe samenwerking te doen met lokale ondernemers op het gebied van Marketing en Communicatie.

Road to 2023; Brainstormsessies

In 2021 zijn er diverse brainstormsessies / workshops geweest met medewerkers, lokale marketing- en communicatie ondernemers, met werkgroep jeugd, met toekomstige gebruikers zoals bibliotheek en Visit Brabant en met het stichtingsbestuur.

We hebben met elkaar verkend, wat we willen zijn als gemeenschapshuis, wat het gewenste imago is, met als uitgangspunt het verleden, wat opgebouwd is. De sterke punten van Den Herd meenemen naar het nieuwe, was en zal de basis zijn van deze workshops.

brainstorm sessie
brainstorm sessie

Road to 2023; Werkgroep jeugd

In 2021 is een werkgroep jeugd gestart. Deze werkgroep heeft tot nu met name verkennend gesproken over ruimte voor jeugd en jongeren in het nieuwe gemeenschapshuis. Wat wil ‘de jeugd’, en hoe kan dat er uit zien?

In 2022 en 2023 zal de werkgroep jeugd zich met name richten op wat kunnen we écht betekenen voor deze doelgroep. Wat, hoe en waarom zijn de vragen die samen met jeugdigen beantwoord worden.

We hopen en verwachten dat er straks in het nieuwe gemeenschapshuis en op de weg daar naar toe, ideeën en mogelijkheden ontstaan en groeien zodat ook de jeugd zich straks ‘eigen’ gaat voelen in het nieuwe gemeenschapshuis.

werkgroep jeugd
werkgroep jeugd

Road to 2023; Voortgang communicatie verbouwing

Er worden informatie borden geplaatst in Den Herd en in het nieuwe gemeenschapshuis. Waarschijnlijk in de ruimte waar voorheen Makelaar Box gevestigd was.

Deze borden tonen beelden en geven uitleg over het nieuwe gemeenschapshuis.

Hieronder heb je alvast een inkijk in een gedeelte van het nieuwe gemeenschapshuis

(zet wel even op You Tube de ondertiteling aan!)

In de lokale media (PC55) wordt maandelijks een blog geplaatst door de architect. In september 2021 is het eerste blog geplaatst. In juni wordt het laatste blog geplaatst. Tussendoor en na de zomer 2022 communiceren we via de website van Den Herd, plaatsen we artikelen in de lokale krant en komen er nieuwsbrieven. We verwachten op deze manier iedereen op de hoogte te houden van de voortgang.

Grote zaal, achteraanzicht
Grote zaal, achteraanzicht

Road to 2023; Horeca-faciliteiten

Het nieuwe gemeenschapshuis kent diverse ondersteunende horeca functies. Zo zal de grand lounge een belangrijke ontmoetingsplek en een gastvrije entree worden voor het nieuwe gebouw. Verder is er ‘de grote bar’ in de foyer en een tweede bar op de eerste verdieping. De Panoramazaal en grote vergaderzaal hebben daarnaast nog een uitgebreide pantry faciliteit. Het kooklokaal op de begane grond, wordt multifunctioneel ingezet. Overdag vooral in gebruik door dagbesteding voor ouderen “De Goei Plak” en de Senioren Vereniging Bladel maar ook te gebruiken voor andere gelegenheden zoals bijvoorbeeld kookworkshops.

Samen verbinden is de visie van Den Herd. Met name samen willen we in de praktijk brengen door met de lokale Horeca de samenwerking te intensiveren. De werkgroep Horeca heeft hiertoe al eerste gesprekken gevoerd.

Impressie grand lounge
Impressie grand lounge

Road to 2023; Facilitair

Uiteraard blijft in het huidige gemeenschapshuis de noodzakelijke onderhoudsservice gewaarborgd.
Duurzaam en circulair zijn woorden die passen bij deze tijd.
Bij de bouw en inrichting worden zo veel mogelijk materialen uit het Rabohuis en het huidige gemeenschapshuis hergebruikt.
Er wordt fors geïnvesteerd in maatregelen die het gebouw verduurzamen
Dit kenmerkt zich door het leggen van zonnepanelen op het dak, regenwater wordt via een sedumdak opgevangen en na filtering hergebruikt voor het spoelen van de toiletten.
Bovendien wordt er een WKO (warmte koude opslag) geïnstalleerd.

sedumdak
sedumdak