THEATERCOMMISSIE

AGENDA KOMENDE PERIODE

Theatervoorstellingen - compleet programma »

Theater Den Herd en deze website zijn activiteiten van de Theatercommissie. De Theatercommissie is een groep vrijwilligers, verbonden aan Cultureel Centrum Den Herd, die zich inzet om op een professionele manier theater in de regio Bladel mogelijk te maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door subsidiegelden, advertentie-inkomsten, gelden uit de verkoop van toegangsbewijzen en natuurlijk door het enthousiasme van de vrijwilligers. Alles gebeurt zonder winstoogmerk en eventuele meeropbrengsten worden weer geinvesteerd in onderhoud en aanschaf van spots, geluidsinstallatie etc. Dat Theater Den Herd een succes is, blijkt wel uit de nog steeds stijgende bezoekersaantallen.

Beeld

Allemaal vrijwilligers

De vrijwilligers van De Theatercommissie zijn onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep vormt het Theaterbestuur en regelt alles wat met het theater te maken heeft. Daarnaast zijn er de Theater-assistenten. Zij vormen de tweede groep. De Theaterassistenten verrichten alle hand- en spandiensten voorafgaand, tijdens en na afloop van de voorstellingen. Daarbij kun je denken aan het op- en afbreken van decor, licht en geluid. Maar ook kaartverkoop, zaalcontrole en het schenken van de koffie en de thee behoren tot hun taken. Sommige mensen zijn zowel lid van het Theaterbestuur als ook van de groep Theater-assistenten. Iedereen van De Theatercommissie is tijdens de voorstellingen herkenbaar aan de blouse met daarop het logo van Den Herd.